ทันตกรรมประดิษฐ์ - รากฟันเทียมพร้อมครอบฟัน (Prosthodontic Treatment - Dental Implant with Crown)

รากฟันเทียมพร้อมครอบฟันสีเหมือนฟัน

Dental Implant with crown


  • ทันตกรรมประดิษฐ์ - รากฟันเทียม พร้อม ครอบฟัน (Dental Implant with Crown) 36,000 - 75,000 บาท

ราคารากเทียมแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแบรนด์ของรากเทียม ดังนี้


1.รากเทียมเกาหลี

ราคารากเทียม รวม ครอบฟัน ซี่ละ 36,000 บาท

✩‧₊˚รวม ค่า CBCT SCAN มูลค่า 3,500 บาท แล้ว

✩‧₊˚รวม ค่าครอบฟัน มูลค่า 16,000 บาท แล้ว

✩‧₊˚รวม ค่าDigital Surgical Guide** มูลค่า 2,000 แล้ว

(**คลินิกเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3D Printing วางแผนตำแหน่งในการปักรากเทียม เพิ่มความแม่นยำ)

การแบ่งชำระค่ารากฟันเทียมพร้อมครอบฟัน

สามารถแบ่งชำระ/ผ่อนกับคลินิก ได้ 4 งวด หรือผ่อน0%ผ่านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงเทพ ได้นานสูงสุด 6 เดือน

. . • ☆ . ° .• °:. *₊ ° . ☆

2.รากเทียมยุโรป

ราคารากเทียม รวม ครอบฟัน ซี่ละ 50,000 บาท

✩‧₊˚รวม ค่า CBCT SCAN มูลค่า 3,500 บาท แล้ว

✩‧₊˚รวม ค่าครอบฟัน มูลค่า 16,000 บาท แล้ว

✩‧₊˚รวม ค่าDigital Surgical Guide** มูลค่า 2,000 แล้ว

(**คลินิกเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3D Printing วางแผนตำแหน่งในการปักรากเทียม เพิ่มความแม่นยำ)

การแบ่งชำระค่ารากฟันเทียมพร้อมครอบฟัน

สามารถแบ่งชำระ/ผ่อนกับคลินิก ได้ 4 งวด หรือผ่อน0%ผ่านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงเทพ ได้นานสูงสุด 6 เดือน

. . • ☆ . ° .• °:. *₊ ° . ☆

3.รากเทียมยุโรป

ราคารากเทียม รวม ครอบฟัน ซี่ละ 75,000 บาท

✩‧₊˚รวม ค่า CBCT SCAN มูลค่า 3,500 บาท แล้ว

✩‧₊˚รวม ค่าครอบฟัน มูลค่า 16,000 บาท แล้ว

✩‧₊˚รวม ค่าDigital Surgical Guide** มูลค่า 2,000 แล้ว

(**คลินิกเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3D Printing วางแผนตำแหน่งในการปักรากเทียม เพิ่มความแม่นยำ)

การแบ่งชำระค่ารากฟันเทียมพร้อมครอบฟัน

สามารถแบ่งชำระ/ผ่อนกับคลินิก ได้ 4 งวด หรือผ่อน0%ผ่านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงเทพ ได้นานสูงสุด 6 เดือน

. . • ☆ . ° .• °:. *₊ ° . ☆

.

  • ปลูกกระดูก (Bone Graft) ในบางเคสที่ปริมาณกระดูกไม่เพียงพอในการปักรากเทียม 10,000 - 25,000 บาท

เนื่องจากในการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมนั้น หากกระดูกรอบรากเทียมมีความสมบูรณ์ไม่เพียงพอ เมื่อใช้งานรากเทียมไป จะมีโอกาสทำให้กระดูกรอบรากเทียมละลาย เสียหาย และส่งผลเสียต่อตัวรากเทียมได้ ซึ่งแพทย์จะวินิจฉัยปริมาณ/ระดับกระดูกผู้เข้ารับการรักษาได้ จากการถ่ายCBCT และจะแจ้งให้ผู้เข้ารับการรักษาทราบก่อนการรักษาผ่าตัดรากเทียม ว่าจำเป็นต้องปลูกกระดูกร่วมด้วยหรือไม่)

¸ . ★ ° :. . • ° . * :. ☆


ขั้นตอนการทำรากฟันเทียม

ขั้นตอนที่ 1 ปรึกษาทันตแพทย์ ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจบริเวณตำแหน่งที่จะปักรากเทียม พูดคุยสอบถามถึงขนาด จำนวนและยี่ห้อรากเทียมที่เหมาะสม

เก็บข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนการผ่าตัดฝังรากเทียม และวินิจฉัยระดับ/ปริมาณกระดูกรอบๆบริเวณที่จะปักรากทียม โดยการพิมพ์ปาก สแกนช่องปาก ถ่ายภาพ เอ็กซเรย์ และ CBCT

ขั้นตอนที่ 2 ผ่าตัดฝังรากเทียม ด้วยขนาดรากเทียมที่เหมาะสมตามแผนและตามตำแหน่งที่ทันตแพทย์ได้วางแผน/ออกแบบไว้ เพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัดด้วยการใช้ Digital surgical guide

(คลินิกเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 3D Printing วางแผนตำแหน่งในการปักรากเทียม)

หลังจากผ่าตัดฝังรากเทียมแล้ว จะต้องรอให้แผลหายสนิท และให้รากเทียมที่ใส่ไว้ยึดแน่นกับกระดูกดี โดยใช้เวลารอประมาณ 2-4 เดือน

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อครบกำหนดแล้ว ทันตแพทย์จะนัดมาประเมินรากเทียม หากรากเทียมยึดติดแน่นกับกระดูกดีแล้ว จึงจะทำการสแกน/พิมพ์ปาก เพื่อทำครอบฟันบนรากฟันเทียม

(รอครอบฟันประมาณ2สัปดาห์)

ขั้นตอนที่ 4 ใส่ครอบฟันบนรากฟันเทียม

ขั้นตอนที่ 5 นัดติดตามอาการ

¸ . ★ ° :. . • ° . * :. ☆


ภาพตัวอย่างการรักษารากฟันเทียมพร้อมครอบฟัน

ที่คลินิกทันตกรรมฌาร์ม

รีวิว

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรม ฌาร์ม

บางแสน

เบอร์โทร

080 569 8926

ที่อยู่

51 ถนน ข้าวหลาม ตำบลแสนสุข เมือง ชลบุรี 20130

เวลาทำการ

10:00 - 21:00 น. (ทุกวัน)

คลินิกทันตกรรม ฌาร์ม

ศรีราชา

เบอร์โทร

062-889-8926

ที่อยู่

9/1 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เวลาทำการ

10:00 - 21:00 (ทุกวัน)