แพทย์

ทพ. ภากร เลี่ยมเส้ง

ทันตกรรม
จัดฟัน ครอบฟัน ออกแบบรอยยิ้ม อุดฟัน

คลินิกทันตกรรมฌาร์ม Charm Dental Clinic

นัดหมาย 0 0

ทพ. ธนศักดิ์ วันสม

ทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมฌาร์ม Charm Dental Clinic

นัดหมาย 0 0

ทพ. สรณ์สิริ ปูชิตภากรณ์

ทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมฌาร์ม Charm Dental Clinic

นัดหมาย 0 0

ทพ. ปัญญา ลิ่มเจริญ

ทันตกรรม
ศัลยศาสตร์ช่องปาก (ผ่าฟันคุด ฟันฝัง ฟันฝัง)

คลินิกทันตกรรมฌาร์ม Charm Dental Clinic

นัดหมาย 0 0

ทพ. กษิดิศ เอี่ยมโอภาส

ทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมฌาร์ม Charm Dental Clinic

นัดหมาย 0 0

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรม ฌาร์ม

บางแสน

เบอร์โทร

080 569 8926

ที่อยู่

51 ถนน ข้าวหลาม ตำบลแสนสุข เมือง ชลบุรี 20130

เวลาทำการ

10:00 - 21:00 น. (ทุกวัน)

คลินิกทันตกรรม ฌาร์ม

ศรีราชา

เบอร์โทร

062-889-8926

ที่อยู่

9/1 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เวลาทำการ

10:00 - 21:00 (ทุกวัน)