ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontic Treatment)

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontic Treatment)


อุดฟันน้ำนม (Filling) 600 – 1,300 บาท

เคลือบฟลูออไรด์(Fluoride Gel / Fluoride Varnish) 500 บาท

เคลือบหลุมร่องฟัน(Sealant) 500 บาท

ถอนฟันน้ำนม(Extraction) 600 บาท

ครอบฟันน้ำนม(Stainless Steel Crown) 3,000 – 5,000 บาท

เครื่องมือกันช่องว่างแบบติดแน่น(Fixed Space Maintainer) 6,500 บาท

เครื่องมือกันช่องว่างแบบถอดได้(Removable Space Maintainer) 6,500 บาท

รักษาคลองรากฟันน้ำนม(Pulpotomy / Pulpectomy) 5,500 บาท


Photo : https://www.freepik.com/free-vector/healthy-unhealthy-sad-tooth-cartoon-characters_3330251.htm#page=1&query=kid tooth&position=1

รีวิว

ติดต่อเรา

คลินิกทันตกรรม ฌาร์ม

บางแสน

เบอร์โทร

080 569 8926

ที่อยู่

51 ถนน ข้าวหลาม ตำบลแสนสุข เมือง ชลบุรี 20130

เวลาทำการ

10:00 - 21:00 น. (ทุกวัน)

คลินิกทันตกรรม ฌาร์ม

ศรีราชา

เบอร์โทร

062-889-8926

ที่อยู่

9/1 ม.7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เวลาทำการ

10:00 - 21:00 (ทุกวัน)